• הרצאת הדגל
  • ספרים ומתנות לרכישה
  • הרשמה לדיוור
  • צור קשר

אימון ופרשת השבוע

פרשת "ויגש"

יוסף יודע שאביו יעקב בחיים, אז מדוע הוא שואל אם הוא עדיין חי?

קרא עוד
פרשת "מצורע"


מדוע בכל זאת בדורות האחרונים החליפו את שם הפרשה 
מהשם "זאת תהיה" לשם "מצורע"?

קרא עוד
פרשת ויקרא

מדוע מלמדים ילדים קטנים קודם כל את פרשת "ויקרא"?

קרא עוד
פרשת "צו"

ב"זוהר" נכתב שהאש שירדה על המזבח הייתה בצורת אריה

קרא עוד
פרשת ויחי

ב"ה
 
ברכת יעקב את שני בניו של יוסף. 
 
 

קרא עוד
פרשת "בהעלותך"


מהם ההבדלים בין "פסח" ראשון" לבין "פסח שני"?

קרא עוד
פרשת "ואתחנן"


בפרשה שלנו מופיע הפסוק "קול גדול ולא יסף", שמתייחס לקול הגדול של עשרת הדברות.

קרא עוד
פרשת "בלק"

מה רש"י מחדש בפירוש זה ?

קרא עוד
פרשת "עקב"


בזמן בני ישראל 40 שנה במדבר, הדברים פעלו באופן רוחני ונעלה

קרא עוד
פרשת "כי תצא"


בגמרא (גיטין צ, א) מופיעות שלוש דעות לגבי ההיתר לגרש אישה

קרא עוד
פרשת "דברים"

האם באמת כל אחד מרגיש ורואה בשבת הזו את בית המקדש השלישי?

קרא עוד
פרשת פינחס

פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן

קרא עוד
פרשת "לך לך"


השם מבטא את התוכן הפנימי של הפרשה כולה.
מה מבטא השם "לך לך"?

קרא עוד
פרשת "פקודי"


מה ההבדל בין "שיחה" לבין "תורה"?

קרא עוד
פרשת "כי תשא"


התשובה והסוד של מחצית השקל טמונים במשמעות של המילה "אש" ובמשמעות של המילה "מחצית"

קרא עוד
פרשת "תצווה"


השאלה מדוע נזכר מזבח הזהב רק בסוף פרשת "תצווה"?

קרא עוד
פרשת תזריע

לכאורה יש סתירה בין דברי הרמב"ם לדברי האדמו"ר הזקן

קרא עוד
פרשת "שמיני"

פרשת "שמיני" - סוד האיזון בין החומר לבין הרוח

קרא עוד
פרשת ראה

ההבדל בין חודש אלול לחודש תשרי

קרא עוד
פרשת "כי תבוא"

מה הכוונה "והלכת בדרכיו"?

קרא עוד
פרשת "חוקת"

על ענני הכבוד ועוד ...

קרא עוד
פרשת "ניצבים"

נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה

קרא עוד
פרשת וילך

מהי תפילה, צדקה, תשובה?

קרא עוד
מסעי מרצים

המסע של החיים

קרא עוד
פרשת "תרומה"


שאלה ראשונה: מדוע עיקר הפירוט הוא על תרומת המשכן, התרומה השלישית?

קרא עוד
פרשת "משפטים"


התשובה לכך נמצאת בסדר עבודתו הפנימית של האדם:

קרא עוד
פרשת "יתרו"


מה לא מובן בפשט הפסוק שמצריך הסבר ופירוש?

קרא עוד
פרשת בשלח - קריעת ים סוף


מה משמעות 2 הניסים וכיצד הם חלק מהנס הגדול של קריעת סוף?

קרא עוד
פרשת "בוא"


מה אפשר ללמוד מכך היום בחיינו האישיים?

קרא עוד
פרשת "וארא"


מה הקשר פתאום לאבות? כיצד תשובת הבורא קשורה לשאלה של משה?

קרא עוד
קואוצ'ינג יהודי האזינו

קואוצ'ינג יהודי האזינו- מה משמעות המילים "בעצם היום הזה?

קרא עוד
פרשת "שלח לך"

טובה הארץ מאד מאד

קרא עוד
פרשת "שמות"


"ויקם מלך חדש ... אשר לא ידע את יוסף"

קרא עוד
פרשת "מקץ"


מספר שאלות מעניינות עולות מן הפרשה

קרא עוד
פרשת וישב


מהם שני התחומים השונים המרומזים בחלומותיו של יוסף ומה אפשר ללמוד מזה היום?

קרא עוד
פרשת וישלח


מבואר בחסידות כי השמות יעקב וישראל מסמלים שתי דרגות רוחניות שונות שצריכות להיות אצל כל אחד מישראל

קרא עוד
פרשת וירא


שאלה נוספת: למה הקב"ה חיכה עד יום שלישי ולא ביקר אותו לפני כן?

קרא עוד
פרשת "בהר"

מה עניין שמיטה להר סיני?!

קרא עוד
פרשת שופטים

מה ההבדל בין "שופטים ושוטרים" לבין ערי מקלט?

קרא עוד
פרשת ויצא


הדרגה הגבוהה הזו שממנה מגיע אותו כוח עליון רמוזה בשם "לבן".

קרא עוד
פרשת תולדות


מה קשה לרש"י? מדוע הוא מביא שלושה פירושים?

קרא עוד
פרשת "חיי שרה"


לכאורה ניתן להבין כי שלושת האישים הנ"ל נענו מהר בגלל גודל מעלתם, 
אך כיצד אפשר להשוות בין עבד אברהם למשה רבנו ושלמה המלך

קרא עוד
פרשת נוח


לכאורה איך אפשר לקרוא למבול שהחריב את כל העולם בשם "מי נוח"?

 

קרא עוד
פרשת בראשית


נשאלת השאלה כיצד ייתכן שאדם הראשון לא התאפק 3 שעות?

קרא עוד
פרשת ויקהל


מסביר הרבי, כי תפקידו של הנשיא הוא קודם כל לדאוג שהציבור יעשה את המוטל עליו, ורק לאחר מכן עליו לחשוב על עצמו ועל ענייניו האישיים.

קרא עוד
פרשת אחרי מות


לפי דעת הרמב"ם מדובר בהודאה פרטית של הכוהן הגדול, שערך סעודת הודיה למחרת יום הכפורים מכיוון שחייו ניצלו והא יצא בשלום מסכנת הנפשות הנמצאת בקודש הקודשים. השאלה מדוע רמב"ם ציין זאת בספר ההלכות שלו? הרי לא מדובר בהלכה, אלא בסיפור...

קרא עוד
פרשת אמור


בפרשת "אמור" מופיעים מגוון נושאים, אך הנושא המרכזי בפרשה הוא מועדי השנה. 
התורה קבעה לבני ישראל שישה חגים בשנה: פסח וסוכות כל אחד מהם בני שבעה ימים, ועוד ארבעה חגים בני יום אחד: ראש השנה, יום הכפורים, שמיני עצרת ושבועות, כלומר בסך הכול שמונה עשר ימי חג מן התורה, כמניין ח"

קרא עוד
פרשת קדושים


בפרשה שלנו כתוב: "וְכִי תָבאוּ אֶל הָאָרֶץ וּנְטַעְתֶּם כָּל עֵץ מַאֲכָל וַעֲרַלְתֶּם עָרְלָתוֹ אֶת פִּרְיוֹ שָׁלשׁ שָׁנִים יִהְיֶה לָכֶם עֲרֵלִים לא יֵאָכֵל; וּבַשָּׁנָה הָרְבִיעִת יִהְיֶה כָּל פִּרְיוֹ קודֶשׁ הִלּוּלִים לה'".
פירות העץ אסורים באכילה בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו והם נקראים "ערלה".

קרא עוד
פרשת בחוקותי


השאלה היא מדוע התורה משתמשת דווקא במילה "בחוקותיו"?
כידוע ישנם שלושה סוגים של מצוות: "משפטים", "עדות" ו"חוקים".
"משפטים" - אלו הן מצוות פשוטות והגיוניות, שהשכל האנושי מבין אותם כמובנים מאליהם. למשל מצוות שבין אדם לחברו כמו "לא תרצח", "לא תגנוב".

קרא עוד
פרשת במדבר


בפרשת "נשא" יש 176 פסוקים, והיא הארוכה ביותר בתורה (מעניין כי פרק קי"ט בתהילים גם הוא מורכב מ  - 176 פסוקים והוא הארוך בפרקי תהלים, וגם בתורה שבעל- פה אנו רואים כי מסכת "בבא בתרא" היא הגדולה במסכתות הש"ס שבתלמוד הבבלי, ומורכבת מ – 176 דפים).

קרא עוד
פרשת נשא


ברכת כוהנים אפוא היא ברכה מאד מיוחדת, שהכוהנים יכולים לברך בכל מקום ובכל זמן. אלו הן ברכות שמגיעות ונמשכות ממקום עליון ביותר, ויורדות ונמשכות לכל אחד ואחת מישראל בכל מצב ובכל מקום.
מדובר בברכות מיוחדות ונעלות ביותר שנמשכות מכוחו של הקב"ה, והן יורדות דווקא לעניינים גשמיים, לכל יהודי, בכל מקום ובכל זמן.

קרא עוד
פרשת קורח


אם העברת הכהונה לאהרון ובניו היא זו שהפריעה לקורח, הרי התחלת הכהונה הגדולה של אהרון התבצעה בפועל יותר משנה קודם לכן, בראש חודש ניסן (היום השמיני למילואים), ואם עיקר המחלוקת היה בגלל מינויו של אליצפן בן עוזיאל לנשיא בני קהת, שאז ייתכן שקורח נפגע אישית מהמינוי – הרי גם מינוי זה היה מספר חודשים קודם לכן (בתחילת חודש אייר – בזמן מניין הלויים ובני ישראל).

קרא עוד
פרשת מטות


הרמב"ן מסביר כי התורה פירטה את כל הכמויות הגדולות שנלקחו כשלל, משום שהתרחשה תופעה מופלאה: במשך זמן ממושך לא מתה אפילו לא חיה אחת, הרי לוקח זמן רב לספור את כל הכמות העצומה הזאת, לחלק הכול לשניים ואח"כ להפריש מהכול מכס – שמחולק לקבוצות של 50 ושל 500 – אכן לא מדובר בתופעה רגילה

קרא עוד
פרשת וזאת הברכה

מדוע קיים הבדל בין פטירת אהרון לפטירת משה ?

קרא עוד